Logotip Estucs - Revestiments i Rehabilitació de façanes
estucs@estucs.es - Tel. 977 444 016 - 649 297 250

Revestiments i rehabilitació de façanes

Reformem la teva façana i la deixem nova

Casa Residencial Any 2014
Feines realitzades: Rehabilitació - Acabat monocapa raspat i hidrofugat
 • Casa Residencial
 • Casa Residencial
 • Casa Residencial
 • Casa Residencial
Casa Raval de Cristo Any 2014
Feines realitzades: Rehabilitació - Acabat monocapa raspat i hidrofugat
 • Casa Raval de Cristo
 • Casa Raval de Cristo
 • Casa Raval de Cristo
 • Casa Raval de Cristo
 • Casa Raval de Cristo
Sb Hotel Plaça Europa Any 2013
Feines realitzades: Obra nova - Acabat monocapa texturat i pintat
 • Sb Hotel Plaça Europa
 • Sb Hotel Plaça Europa
 • Sb Hotel Plaça Europa
 • Sb Hotel Plaça Europa
 • Sb Hotel Plaça Europa
 • Sb Hotel Plaça Europa
Casa Grego Any 2012
Feines realitzades: Rehabilitació - Morter de calç i posterior pintat
 • Casa Grego
 • Casa Grego
 • Casa Grego
 • Casa Grego
 • Casa Grego
 • Casa Grego
Casa de la música Any 2009
Feines realitzades: Obra nova - Acabat monocapa texturat i pintat
 • Casa de la Música
 • Casa de la Música
 • Casa de la Música
 • Casa de la Música
 • Casa de la Música
 • Casa de la Música
Edifici Policia Local i edifici posterior Any 2008
Feines realitzades: Rehabilitació/Obra Nova - Morter de calç i pintat/acabat raspat monocapa
 • Edifici Policia Local i edifici posterior
 • Edifici Policia Local i edifici posterior
 • Edifici Policia Local i edifici posterior
 • Edifici Policia Local i edifici posterior
 • Edifici Policia Local i edifici posterior
 • Edifici Policia Local i edifici posterior
Edifici botiga Natura/antic Mercat del Peix Any 2007
Feines realitzades: Obra nova/Rehabilitació - Acabat monocapa llis/Acabat monocapa llis
 • Antic Mercat del Peix
 • Antic Mercat del Peix
 • Antic Mercat del Peix
 • Antic Mercat del Peix
 • Antic Mercat del Peix
 • Antic Mercat del Peix
Edifici llibreria Voltés Any 2006
Feines realitzades: Rehabilitació façana - Acabat monocapa raspat
 • Edifici antiga llibreria Voltes
 • Edifici antiga llibreria Voltes
 • Edifici antiga llibreria Voltes
 • Edifici antiga llibreria Voltes
Edifici botiga Glam Any 2005
Feines realitzades: Obra nova - Acabat monocapa raspat
 • Edifici botiga Glam
 • Edifici botiga Glam
 • Edifici botiga Glam
 • Edifici botiga Glam
 • Edifici botiga Glam
Edifici Diego Mora Any 2004
Feines realitzades: Rehabilitació façana - Acabat monocapa pintat
 • Edifici botiga Diego Mora
 • Edifici botiga Diego Mora
 • Edifici botiga Diego Mora
 • Edifici botiga Diego Mora
 • Edifici botiga Diego Mora
 • Edifici botiga Diego Mora
Edifici Canivell Any 2003
Feines realitzades: Obra nova - Acabat monocapa raspat
 • Edifici antiga drogueria Canivell
 • Edifici antiga drogueria Canivell
 • Edifici antiga drogueria Canivell
 • Edifici antiga drogueria Canivell
Edifici Optica Forteza Any 2001
Feines realitzades: Obra nova - Acabat estucat de calç
 • Edifici Optica Forteza
 • Edifici Optica Forteza
 • Edifici Optica Forteza
 • Edifici Optica Forteza
Altres feines realitzades
 • Edifici plaça Dr. Querol - Any 2007
  Caracteristiques: Acabat monocapa raspat
 • Promocions VoraPark Subirats Berenguer - Del 1994 fins el 2007
  Caracteristiques: Acabat monocapa en pedra projectada
 • Edifici botiga Gottim - Any 2000
  Caracteristiques: Acabat monocapa raspat
 • Edifici Caixa Sabadell - Any 2000
  Caracteristiques: Acabat estucat de calç
 • Edifici Carrer Na Perona - Any 2000
  Caracteristiques: Acabat monocapa raspat
 • Edifici botiga Jovent - Any 1996
  Caracteristiques: Acabat monocapa raspat
 • Urbanització les Obalates a Sant Llàtzer - Del 1990 al 1993
  Caracteristiques: Acabat monocapa en pedra projectada
 • Departament de Treball - Any 1991
  Caracteristiques: Acabat monocapa raspat
ProconsegleXX
Realitzant actualment reahabilitació façana cas GregoOBRA FINALITZADA
Reforma integral de la façana casa Grego, enfront la catedral. Restauració en morter de calç i posterior pintat
c. Palamós , 31 - 43500 Tortosa • Tel. 649 297 250 • info@estucs.es