Logotip Estucs - Revestiments i Rehabilitació de façanes
estucs@estucs.es - Tel. 977 444 016 - 649 297 250

Revestiments i rehabilitació de façanes

Reformem la teva façana i la deixem nova

 • Sanejament, reparació i reconstrucció dels cantells de les lloses dels balcons

  Sanejament, reparació i reconstrucció dels cantells de les lloses dels balcons

 • Reforma façana Casa Grego

  Rehabilitació façana Casa Grego - Restauració en morter de calç i posterior pintat

 • Reforma façana Casa Grego

  Rehabilitació façana Casa Grego - Restauració en morter de calç i posterior pintat

 • Reforma façana Casa Grego

  Rehabilitació façana Casa Grego - Restauració en morter de calç i posterior pintat

 • Casa grego

  Rehabilitació façana Casa Grego - Restauració en morter de calç i posterior pintat

 • Casa de la Música

  Casa de la Música - Obra nova - Acabat monocapa texturat i pintat

 • Antic mercat del peix

  Edifici Nou i antic Mercat del Peix - Acabat monocapa llis

 • Botiga Diego Mora

  Botiga Diego Mora - Rehabilitació façana - Acabat monocapa pintat

 • Antiga llibreria Voltés

  Antiga llibreria Voltes - Rehabilitació façana - Acabat monocapa raspat

ProconsegleXX
Realitzant actualment reahabilitació façana cas GregoÚLTIMS TREBALLS
Rehabilitació complerta exterior de vivenda, acabat monocapa raspat i hidrofugat.
c. Palamós , 31 - 43500 Tortosa • Tel. 649 297 250 • info@estucs.es